Kyrie (Graduale Romanum XVI)

Author Unknown


Lead Sheet

Lyrics / Letras

Kyrie eleison
Kyrie eleison
Christe eleison
Christe eleison
Kyrie eleison
Kyrie eleison